X
Jak pracujeme
Úvod    O nás    Jak pracujeme

Jak pracujeme

Inspirotec s.r.o. je mladá dynamická společnost, která se již od roku 2008 specializuje na poskytování služeb Kontaktního centra v oblasti zdravotnictví.

Služby jsou poskytovány pro širokou škálu zdravotnických subjektů, se zvláštním zaměřením na laboratoře, kliniky a odborné ambulance.

V průběhu let jsme dosáhli unikátních znalostí a zkušeností v rámci českého i slovenského trhu s přesahem do zahraničí. Tyto naše kompetence jsme zahrnuli do jedinečné metodiky (know how), kterou se při naší práci řídíme a průběžně ji zdokonalujeme v reakci na požadavky trhu i legislativy.

Naší snahou je poskytovat zákazníkům maximální efektivitu, při současném snížení nákladů a zachování vysoké kvality poskytovaných služeb. Používání služeb Kontaktního centra umožňuje našim zákazníkům efektivněji využívat čas zdravotnického personálu, který se může věnovat své primární činnosti, tj. úkonům v oblasti zdravotnické péče a není zbytečně rozptylován administrativou a běžnými (lékařské vzdělání nutně nevyžadujícími) konzultacemi s lékaři a pacienty.

Mezi naše klíčové služby patří zajišťování konzultací a sdělování výsledků lékařům a pacientům (samoplátci) při maximálním důrazu na ověření identity volajícího, přesně v souladu s požadavky GDPR, jejichž nedodržování může zdravotnickým zařízením způsobit značné problémy. Dalšími službami jsou pak podpora logistických procesů (distribuce vzorků, výsledků a odběrového materiálu, mimořádné svozy), administrativy včetně vykazování (komunikace s pojišťovnami) a kvality (řešení reklamací a stížností). Z pohledu klinik a odborných ambulancí je pak podstatná komunikace s pacienty, včetně jejich objednávání a podpora kampaní s cílem zvýšit rozsah a úroveň poskytované zdravotní péče.

Kvalita našich služeb je opakovaně prověřována certifikačními audity v oblastech ISO 9001 Systémy managementu kvality, ISO/IEC 27001 Systémy managementu bezpečnosti informací (unikátní certifikace v rámci zdravotnictví) a ověřováním souladu s Nařízením EU 2016/679 řešícím ochranu osobních údajů (GDPR).

Hlavním bohatstvím naší společnosti je stabilní tým vysoce kvalifikovaných konzultantů se středoškolským i vysokoškolským zdravotnickým vzděláním, který využívá nejnovějších trendů v oblasti komunikace se zákazníkem s přihlédnutím ke specifikům zdravotnictví. Samozřejmostí je pravidelné vzdělávání, které reaguje na změny v legislativě i na požadavky zákazníků.

V poskytování služeb Kontaktního centra nám pomáhají specializované aplikace od společnosti CNS a.s. a odborné poradenství od společnosti Ideal Mělník a.s.

 

 

 

Aktuálně

Kontakty

adresa

InspiroTec s.r.o.
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník 

Přihlášení k odběru novinek