X
Politika kvality a bezpečnosti informací
Úvod    O nás    Politika kvality a bezpečnosti informací

Politika kvality a bezpečnosti informací

V souladu s přijatou strategií společnosti Inspirotec s.r.o. vyhlašuje vedení společnosti tuto politiku kvality a bezpečnosti informací. Politika kvality a bezpečnosti informací vychází z plánování rozvoje společnosti a je zaměřena na poskytování produktů a služeb ve vysoké kvalitě a v termínech plně uspokojujících požadavky zákazníků a ochranu zpracovávaných informací.

Předmětem činnosti společnosti InspiroTec s.r.o. je poskytování služeb call centra. Naším cílovým standardem je dosažení minimálního počtu stížností a reklamací zákazníků na poskytované produkty a služby. Zabezpečování vysoké kvality našich produktů a služeb je základním předpokladem pro dosažení prosperity a dalšího rozvoje společnosti Inspirotec s.r.o. Politiku kvality a bezpečnosti informací stanovilo vedení společnosti v následujících bodech:

 

Chceme být uznávaným a ceněným dodavatelem a partnerem v oblasti nabízených služeb – systémový přístup k vedení projektů, vědomí závažnosti požadavků zákazníka je sdíleno a podporováno na všech úrovních společnosti.

 

Za kvalitu odpovídá každý zaměstnanec – každý zaměstnanec si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností a za kvalitu je odpovědný svými každodenními výkony. Každý zaměstnanec je pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného výcviku, školení a vzdělávání.

 

Klademe důraz na prevenci – ve všech našich činnostech upřednostňujeme preventivní přístup. Každé riziko ohrožení kvality našich produktů, či prováděných činností jsou zaměstnanci povinni bezodkladně řešit.

 

Vybíráme spolehlivé dodavatele – spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu a bezpečnost informací klademe. Se spolehlivými dodavateli usilujeme o navázání trvalého, oboustranně prospěšného, obchodního partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb a produktů.

 

Snaha neustále zlepšovat – hledáme nové možnosti ke zlepšení všech probíhajících procesů, neustálého zlepšování systému managementu kvality a systému managementu bezpečnosti informací, abychom plně uspokojili požadavky a očekávání našich zákazníků.

 

Řízení bezpečnosti informací – Naplňujeme jednotlivé bezpečnostní cíle pomocí adekvátních opatření, určených v rámci procesu řízením rizik bezpečnosti informací v oblastech organizace bezpečnosti, klasifikací informací, personální a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti prostředí, bezpečnosti řízení komunikací a provozu, řízením bezpečnosti přístupů, bezpečnosti vývoje a údržby systémů, řízením kontinuity provozu a souladu s legislativními požadavky. Zajišťujeme bezpečnost informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a obchodním partnerům.

 

Ochrana osobních údajů – ve všech našich činnostech dbáme na ochranu osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů v souladu s platnou legislativou.

 

Řízení změn – změny v organizaci jsou plánovány a jejich řízení chápeme jako stálý a systematický proces.

 

 

S touto politikou kvality a bezpečnosti informací jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti InspiroTec s.r.o. a je závazná pro jejich chování a jednání.

 

 

Aktuálně

Kontakty

adresa

InspiroTec s.r.o.
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník 

Přihlášení k odběru novinek